Pravilnik usluga

Molimo da pažljivo pročitate pravilnik naših usluga, procesa izrade te plaćanja usluge.

Image

Strategija

Pretvoriti komplikovano u jednostavno

01

Stupanje u kontakt

Stupanje u kontakt sa našim glavnim i odgovornim dizajnerom i ekipom, te prezentacija svih uvjeta, vizija, želja i potreba klijenta. Na samom početku je vrlo bitna komunikacija i iznošenje svih ideja i činjenica kako bi se kvaliteta i ostvarenje željenog proizvoda što prije i što bolje pokazalo.

02

Proces izrade

Proces izrade materijala od strane dizajnerskog tima koji, prethodno, odradi istraživački rad na zadanu temu/projekat. Proces izrade traje u dogovorenom vremenu, tj. do dogovorenog roka. MAVERUS je u tom vremenu DUŽAN dostaviti materijal na uvid, osim eventualnog dogovora o pomjeranju roka i određenim nepredviđenim situacijama.

Kreativa

Jedinstveno i moderno

03

Dostava materijala

Dostava materijala na uvid sa naznačenim autorskom oznakom koja će spriječiti bilo kakvu manipulaciju istim, s ciljem iznalaženja nedostataka i dodatnih ideja za finalni proizvod. Kod prve dostave materijala, dužni ste uz ponovnu komunikaciju sa dizajnerskim timom iznaći prava rješenja i staviti finalne zahtjeve "na stol".

04

Prezentacija

Nakon prezentacije finalnog proizvoda, klijent je dužan da uplati dogovorenu sumu novca na transakcijski račun njemu prethodno dostavljen. Nakon što klijent izvrši uplatu dužan je dokaz o uplati dostaviti u što kraćem mogućem vremenskom intervalu nama.

Rješenje

Brzo i profesionalno

05

Završetak

Dostava materijala se vrši odmah nakon zabilježene uplate, i to putem e-mail naloga direktno u klijentove ruke ili putem eksternih memorija u vidu CD-a i USB-a (zavisno od usluge). Nakon dostave finalnog/radnog materijala, Maverus i klijent, tj. Vi, zaključuju saradnju.

Na vrh